[[Talentutvikling///Talent Programme]]

Foto: Ellen Lorenzen

Foto: Ellen Lorenzen

[[Ung kvartettserie er et talentprogram for unge musikere, drevet av Oslo Quartet Series – Kvartettserien. Som konsertarrangør ser vi det som et naturlig ansvar å bidra til at unge kvartetter blir gitt muligheten til å utvikle seg fritt i et kammermusikalsk miljø med trygge, profesjonelle rammer.

Vi er utrolig stolte over hvordan Ung kvartettserie har utviklet seg de siste årene. Seks unge strykekvartetter er involvert i programmet hver sesong, og det er utrolig gøy å se hvordan det unge kvartettlivet blomstrer! Nye kvartetter oppstår og vi ser at nye, høyere mål blir satt av de kvartettene som allerede har spilt sammen noen år. På grunnlag av denne spennende utviklingen, kan vi vel ikke si annet enn at et naturlig mål må være å bli verdens ledende kvartettnasjon!

Kvartettene på programmet deltar på mesterklasser med våre internasjonalt gjestende strykekvartetter og får selv mulighe- ten til å presentere seg på våre konserter i Gamle Logen. I tillegg ønsker vi å gi dem reell arbeidserfaring ved at de mottar øvrige konsertoppdrag i regi av oss på festivaler, eldresentre og andre konsertarenaer i Osloregionen. Noen av våre faste konsertsamarbeid for Ung kvartettserie er blant annet ved barnefestivalen Miniøya, Universitets Aula og Kirkens Bymisjon. Mesterklassene finner sted på Norges Musikkhøyskole og Barratt Due musikkinstitutt

Gjennom slike oppdrag og ulike pedagogiske aktiviteter ønsker vi å være et springbrett for unge strykekvartetter, der de kan få noen erfaringer på hva det vil si å spille i en profesjonell strykekvartett på høyt nivå. Kunstnerisk leder for Ung kvartettserie er Kari Ravnan.
Gjennom Ung kvartettserie satser vi også spesielt på ung publikumsrekruttering, gjennom ulike ungdomsprosjekter. Her er noen av dem: 

Miniøya
Våren 2015 startet Kvartettserien et samarbeid med barnefestivalen Miniøya. Miniøya har et eget telt for klassisk musikk hvor unge strykekvartetter fra Ung kvartettserie har konserter og workshops. Publikum kan få prøve instrumenter og lære mer om strykekvartetten som ensemble og dens repertoar. Les mer om festivalen her.


Jackbox
Jackbox var et helt nytt konsept i Kvartettserien gjennom sesongen 15/16. Vi ønsker å ta unge strykekvartetter til nye steder og utfordre publikum til å oppleve kvartetten på utradisjonelle måter. Navnet stammer fra ‘jack in the box’, det engelske uttrykket for konseptet ‘troll i eske’. Stedet får du ikke vite før dagen før konserten finner sted, og vil annonseres på våre sosiale medier og nettside. Hold av datoen, ha et åpent sinn, og vær klar til å dra på konsertjakt!  Les mer om tidligere Jackbox-konserter her.

Når musikk og dans møtes
Kvartettserien startet høsten 2015 opp et eget samarbeidsprosjekt mellom danselinjen ved Edvard Munch videregående skole og Ung kvartettserie. Resultatet ble en helt ny forestilling der de som bidro var unge dansetalenter og unge kammermusikere. 
Målet er å skape forestillinger som kan skape forbindelser mellom de to kunstuttrykkene og samtidig la ungdom innen andre kunstsjangre bli bedre kjent med strykekvartetten. Les mer om tidligere forestillinger her. 

Kvartettseminar

Kvartettserien tilbyr et årlig kvartettseminar som går over to dager til unge kvartetter i alderen 13 - 28 år. Her vil de få ulike typer undervisning fra noen av Norges ledende kvartettmusikere. Seminaret ender med konsert i regi av Kvartettserien og Nasjonalmuseet. Konserten vil være en vandringskonsert, der publikum vandrer fra rom til rom og hører ulike kvartetter presentere verker inspirert fra kunsten i rommet.  Målet for prosjektet er å skape en møteplass der unge kammermusikere kan dele sine erfaringer med hverandre og samtidig få muligheten til å vise seg frem på en profesjonell arena for et stort publikum. Les mer om tidligere seminar her. 

Samarbeid med Norges Kreative Høyskole

Våren 2016 hadde studenter ved Markedskommunikasjonslinjen på NKH Kvartettserien som et casestudy. Dette omhandlet hvordan de, med deres studiekompetanse, kunne rådgi oss i forhold til hvordan vi best kan kommunisere ut til ungdommer i deres egen alder. Ved å invitere dem til å aktivt ta del i våre aktiviteter og ved analyse av vår organisasjon, ønsker vi at studentene oppnår et eget eierskap til serien og utvikler en nærere relasjon til strykekvartetten. 

Takk til Kavlifondet, Furestiftelsen og Dextra Musica som gjør det mulig for oss å gjennomføre disse Ungdomsprosjektene. ///

 

Oslo Quartet Series are proud supporters of young string quartets in Norway through the Oslo Quartet Series Young, our talent development programme. Throughout each season we have six young string quartets admitted to the program. We also invite other young string quartets to our activities. These quartets perform at masterclasses with the professional string quartets, in concerts at various venues in Oslo and at our main concerts at Gamle Logen.

Oslo Quartet Series Young is run in cooperation with Barratt Due Music Institute and The Norwegian Academy of Music.

Oslo Quartet Series are very grateful to the Kavli Fund, The Fure Foundation and Dextra Musica for support that is crucial for us to conduct our youth projects.

Since its birth in 2012, Oslo Quartet Series has initiated a range of different youth projects and outreach programs. Young audiences create a special atmosphere and bring energy to our concerts, and we believe it is our duty to create a space for dialogue with the younger generations on what music truly is, as well as educating them about the rich history and inspiration behind the art form.

Here are some of our youth projects:

Miniøya
Spring 2015 Oslo Quartet Series started a collaboration with the Miniøya; an annual music and culture festival for children. The festival has a tent with classical music where young string quartets from our talent programme plays concerts and hold workshops. The audience gets an opportunity to try string instruments and to learn more about the stringquartet and its vast repertoire. Read more about the festival here.

Jackbox
Jackbox was a newcomer to the Oslo Quartet Series season 15/16. Four conceptual concerts in four different spaces. Our young and talented string quartets will be performing outside the traditional box and setting for classical music, inviting younger audiences to experience the string quartet in new spaces. The name comes from 'Jack in the box' - the popular children's toy, and the location is only announced the day before the concert. So keep your mind open, save the date and let's go hunting for a concert out of the ordinary! More info here.

When music and dance meet
This project startet autumn 2015 and will be running yearly as a collaboration between one of the quartets from the Young Talents Programme and young dance students from Edvard Munch high school/sixth form college. Combining dance and chamber music, they will be creating connections between the art forms and developing exciting pieces which will be performed around Oslo. Read more about previous shows here.

Showcase weekend
Oslo Quartet Series are offering young string quartets between the ages of 13-28 a yearly, two-day quartet seminar. They will be given tuition and coaching from some of Norway's leading chamber musicians. At the end of the seminar, they will be performing in the Norwegian National Gallery.  The concert is open to the public, and the audience is encouraged to wander through the museum as the young quartets present pieces inspired by the art. We hope the showcase weekend will create a meeting space for young musicians to share experiences and learn from each other. We also wish to give them the experience of performing in a professional arena, for a larger audience. Read more about previous seminars here. 

Cooperation with Norges Kreative Høyskole
In the spring of 2016, marketing students from NKH used Oslo Quartet Series as a case study. They analysed our marketing strategies and followed our activities to better create a relationship between the concert series and the audience. They created case studies with valid advice as to how we can best communicate to our younger audiences. 

Oslo Quartet Series are grateful to the Kavli Trust, The Fure Foundation and Dextra Musica for support that is crucial for us to conduct our youth projects.]]