Foto: Ellen Lorenzen

Foto: Ellen Lorenzen

[[Kvartettserien inviterer til Kvartettseminar for unge kvartetter, 1..  3. september 2017  

Sammen med noen av Norges ledende kvartettmusikere, ønsker Kvartettserien å invitere 8 unge kvartetter til et tre dagers kvartettseminar 1. - 3. september 2017.
Seminaret ønsker å bidra til å løfte frem unge strykekvartetter i etableringsfasen og samtidig skape en inspirerende og læringsrik arena der unge norske og internasjonale kvartetter kan møtes. Seminaret vil holdes på Tyrifjord Hotell og avsluttes med en konsert på Nasjonalgalleriet i Oslo. 

Deltakende kvartetter vil bli tilbudt følgende: 

 • Undervisning fra medlemmer i Vertavo, Oslo Strykekvartett, Engegårdkvartetten og Kunstnerisk leder for Ung kvartettserie, cellist Kari ravnan
 • Kost / losji på Tyrifjord Hotell* (www.tyrifjord.no)
 • Bussreise til og fra Oslo**
 • Deltakere betaler en egenandel på 1000,- NOK per person

 • Alle deltakende kvartetter må dekke egen reise til og fra Oslo.
  * Deltakere deler 3- eller 4-mannsrom
  **Felles avgang for alle deltakere. Avreisetidspunkt vil bli informert om etter at alle ankomsttider er koordinert.

Les mer om instruktørene her:
Engegårdkvartetten: www.engegardkvartetten.no
Vertavo: www.vertavo.com
Oslo Strykekvartett: www.stringquartet.com
Kari Ravnan: www.barrattdue.no


Søkekriterier:
Kvartetter kan søke dersom gjennomsnittlig alder ikke er mer enn 28 år. Søknaden skal inkludere:

 • CV som forteller hva deres kvartett har gjort de siste årene
 • Bilde av kvartetten
 • Et videoopptak av kvartetten på mellom 5-15 minutter langt, skal også inkludere minst en sats eller utdrag fra en kvartett av Haydn, Mozart, Beethoven eller Schubert
 • Referanse / attest fra lærer
 • Søknadsfrist: 1. juni 2017 (deltakere vil bli bekreftet innen 1. juli 2017)

Send søknaden til Kvartettserien via post eller mail:
Kaja Bjørntvedt, daglig leder: kaja@osloquartetseries.no
Oslo Quartet Series
c/o Sentralen
Postboks 183
0102 Oslo

Velkommen til kvartettseminar! ///Welcome to a Showcase Seminar for Young Quartets, September 1-3, 2017  

Oslo Quartet Series is offering a maximum of 8 quartets a three-day seminar at Tyrifjord Hotel with some of Norway´s leading quartet players, together with participation in a Showcase Concert to be held at the National Gallery in Oslo. Oslo Quartet Series presents six international string quartet concerts per season in Oslo and collaborates with major concert promoters around Norway. The Showcase Concert is part of Oslo Quartet Series´ public programme of concerts and events for 2016-2017. 

Through the Showcase Seminar, Oslo Quartet Series want to create a platform which is educational and inspirational, which offers exposure and performance experience, and which creates a meeting point for Norwegian and international young and aspiring quartets. 

Upon acceptance to the Showcase Seminar, participating quartets will be offered:

 • Coaching by members of Vertavo, Oslo String Quartet and Engegård Quartet and Kari Ravnan; Artistic Director of “Young Oslo Quartet Series”
 • Accommodation and food provided at the 4 star Tyrifjord Hotel* (www.tyrifjord.no)
 • Bus travel between Oslo and Tyrifjord Hotel **
 • Participation fee per person: 1000,- NOK
 • Participating quartets must cover their own international/national travel to and from Oslo.
  * Participants share double or triple room
  ** Conditional on coordinated arrival times

Read more about the teachers here:
Engegård Quartet: www.engegardkvartetten.no
Vertavo Quartet: www.vertavo.com
Oslo String Quartet: www.stringquartet.com 

Kari Ravnan: www.sommersymfoni.no

Who can apply:
Quartets with an average age of not more than 28, whose members have the quartet as a main focus can apply. To apply, send a quartet CV detailing what your quartet has done in the last couple of years, with a photo and video (between 5 and 15 minutes long) together with a reference from your current or most recent teacher, by post or by email to:

Kaja Bjørntvedt, General Manager: kaja@osloquartetseries.no

Oslo Quartet Series
c/o Sentralen, Postboks 183
0102 Oslo, Norway

Applications must be received by June 1, 2017.
Participants will be announced by July 1, 2017. 

We look forward to welcoming you to Showcase Seminar! ]]