[[KVARTETTSERIEN/// OSLO QUARTET SERIES ]]

Foto: Ellen Lorenzen

Foto: Ellen Lorenzen

[[Oslo Quartet Series - Kvartettserien  er en konsertarrangør som siden oppstarten i 2012 har hatt både internasjonale og nasjonale strykekvartetter på scenen og arbeidet med å formidle kvartettens fantastiske reportoar og ensembleform til et bredt publikum. 

Verdensledende kvartetter som Hagen Quartet, Tetzlaff Quartet og Artemis Quartet har allerede gjestet Oslo Quartet Series tidligere konsertsesonger. Tre av norges mest profilerte strykekvartetter, Engegårdkvartetten, Oslo Strykekvartett og Vertavo er faste strykekvartetter for konsertserien og tre av deres medlemmer representerer seriens kunstneriske råd. 

Konsertserien ønsker å tilrettelegge for en konsertramme som formidler det kunstneriske innholdet på en nyskapende måte. Hver konsert har et overbyggende tema der kveldens musikalske program formidles i en bredere kontekst, og den vanlige konsertformen strekkes for å inkludere uvanlige og inspirerende elementer. Bidragsytere som bl.a. samfunnskritikere, historikere, skuespillere og dansere inviteres til å formidle musikkens innhold fra deres eget perspektiv. Slik har vi et ønske om å skape forbindelser mellom ulike kulturfelt og gi publikum en unik konsertopplevelse.

Kvartettserien ønsker å bidra til at seriens kunstneriske innhold spres til andre nasjonal arrangører i landet. Konsertserien er derfor glade for å samarbeide med Stormen Konserthus i Bodø  ved å tilby dem de samme konsertene.

Kvartettserien har siden oppstarten i 2012 fokusert mye av sitt arbeid på å danne et miljø og en plattform for unge kvartetter, og høsten 2013 fikk dette arbeidet en konkret retning i form av talentprogrammet som da ble dannet; ’Ung kvartettserie’. Kvartettserien er dermed todelt; vi drifter en konsertserie med profesjonelle strykekvartetter, og vi driver talentutvikling for unge musikere gjennom Ung kvartettserie. 

Kvartettserien er organisert som en stiftelse. Organisasjonen har idag en administrasjon bestående av daglig leder Kaja Bjørntvedt og en produsent Nejra Majdanac. I tillegg har vi to praktikanter, Ester Forsberg og Lone Meinich. Organisasjonen har et arbeidende styre bestående av seks medlemmer. Styremedlemmene har bred bakgrunn innen norsk kulturliv og består av Ingrid Stange (styreleder), Johannes Hafsahl (nestleder), Kristin Orestad Clementz, Ingrid Alfheim og Jan Clemens Carlsen..  ///

Since its birth in 2012, Oslo Quartet Series has been an important communicator of the string quartet and it's vast repertoire, guesting both international and Norwegian string quartets and presenting them to a wider audience.

Oslo Quartet Series has already guested world-renowned ensembles such as Hagen Quartet, Tetzlaff Quartet and Artemis Quartet in its earlier seasons. Three of Norway's own profiled string quartets, Engegård Quartet, Oslo String Quartet and Vertavo are fixed quartets for the concert series and three of their members represent the concert series' artistic board.

Oslo Quartet Series wishes to facilitate a framework for its concerts where the artistic content is communicated innovatively. Each concert has an overall theme that interlaces the evenings content. Inviting guest speakers varying from social critics and historians to actors and dancers, who bring their own knowledge and background to the table, gives the audience a broader perspective on the musical content. This allows us to create connections between different cultural fields and provide the public with a unique concert experience.

Oslo Quartet Series wishes to convey its artistic content to other national communicators of music throughout the country. We are therefore delighted to be collaborating with Bodø Concert Hall by offering them the same concerts.

The concert series are organized as a foundation with an administration consisting of general manager Kaja Bjørntvedt and producer Nejra Majdanac. There are also two student interns Ester Forsberg and Lone Meinich. Additionally there is a working board consisting of six members; Ingrid Stange (styreleder), Johannes Hafsahl (nestleder), Kristin Orestad Clementz, Ingrid Alfheim og Jan Clemens Carlsen. All members have extensive background in Norway's cultural scene. ]]