[[KUNSTNERISKE LEDERE /// THE ARTISTIC BOARD]]

[[Oslo Quartet Series kunstneriske råd er representert av tre medlemmer fra tre av de mest aktive strykekvartettene i Norge.

Kunstnerisk råd består av Juliet Jopling (Engegårdkvartetten), Liv Hilde Klokk (Oslo Strykekvartett) og Berit Cardas (Vertavo). ///
The Artistic Board for Oslo Quartet Series consists of three members from some of Norway's most prominent string quartets. 

The members are Juliet Jopling (Engegård Quartet), Liv Hilde Klokk (Oslo String Quartet) and Berit Cardas (Vertavo).  ]]