[[Daglig Leder (vikar)///Acting CEO]]
Paul Kirby
Tel: +47 920 88 128
[[E-post///Email]]: paul@osloquartetseries.no

[[Daglig Leder///CEO]]
Kaja Bjørntvedt [[(i permisjon)///(on leave)]]
[[E-post///Email]]: kaja@osloquartetseries.no

[[Besøksadresse///Office Address]]
Sentralen
Øvre slottsgate 3
0154 Oslo

[[Postadresse///Post Address]]
Oslo Quartet Series
Postboks 183
0102 Oslo

Org. nr 998 025 699
[[Bankontonr///Bank Account]] 93652000388

[[Ønsker du å gi en gave? Klikk her for mer informasjon.///Do you wish to make a donation? Click here for more information.]]