[[Daglig Leder///Manager]]
Kaja Bjørntvedt
M: +47 9773 0647
[[E-post///Email]]: kaja@osloquartetseries.no

[[Besøksadresse///Office Address]]
Sentralen
Øvre slottsgate 3
0154 Oslo

[[Postadresse///Post Address]]
Oslo Quartet Series
Postboks 183
0102 Oslo

Org. nr 998 025 699
[[Bankontonr///Bank Account]] 93652000388

[[Besøk vårt kontor her:///Visit our office here]]